Welkom op de website van Kerk & Buurt Westerpark!

Featured

Kerk & Buurt wil een open gemeenschap zijn van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. Ons doel is het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang tussen mensen.

We zijn een vrijwilligersorganisatie met beperkte professionele ondersteuning. We organiseren verschillende projecten. Subsidies, donaties en deelnemersbijdragen maken het werk in financiële zin mogelijk. Indien je vrijwilliger wilt worden, klik dan hier.

Kerk & Buurt is ontstaan uit de Nassaukerk en de Magdalenaparochie. We onderhouden een goede band met de Nassaukerk.

Ieder jaar maken we een Werkplan voor het komende jaar en een Terugblik op het voorbije jaar. In 2012 is in opdracht van oud-vrijwilliger Rob van der Putten een film gemaakt over Kerk & Buurt door Patricia van der Does en Jeroen Baatenburg de Jong. Klik hier voor de link naar de film op YouTube: Film K&B.

Als je wilt reageren, stuur dan een mail naar secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl.

Een koninklijke onderscheiding voor Reza

De dag voor Koningsdag kreeg Reza een lintje. Hij is nu lid van de Orde van Oranje Nassau. Misschien heeft u het in het NOS Journaal gezien. In café Nassau ontmoet ik hem voor een interview. Reza kwam 40 jaar geleden uit Iran, hij kreeg asiel en is vanaf die tijd betrokken geweest bij bijna alle projecten van Kerk & Buurt. De laatste jaren is hij ook actief bij het inloophuis van de Volksbond op de Haarlemmerstraat.

Reza heeft een uur uitgetrokken voor dit interview. Tijd is kostbaar voor hem. Hij voelt zich wankel, zit onder de medicijnen, omdat hij ernstig ziek is, maar hij hoopt wel vrolijk op de foto te staan. Het is een genoegen om met hem te praten. Je voelt je bij hem thuis. Hij kijkt je net zo aan als hij de bezoekers van Filah verwelkomt. Filah, het Iraanse woord voor welbevinden, is het eetproject waar dak- en thuislozen, oudere buurtbewoners, of mensen die geen zin, tijd of mogelijkheid hebben om zelf te koken drie maal per week kunnen eten en waar de koks uit alle hoeken van Nederland en Amsterdam koken.

Reza vertelt graag over wat hem bezielt en wat hij heeft meegemaakt. Als 10 jarige verloor hij zijn vader, die zomaar wegviel door een hartaanval. Reza’s jeugd was daarom niet makkelijk. Gelukkig had hij een hobby, gymnastiek. Dat redde hem, want  een Russisch Iraanse vrouw ontdekte hem, leidde hem op tot danser en zo trok hij met een gezelschap eerst Iran en later de wereld door.

Toen de Sjah weggestuurd was in de revolutie van Khomeini, verbleef hij in Nederland. Hij kreeg met enige moeite asiel en begon met een groep mensen van allerlei nationaliteiten een internationale eetgroep, eerst bij mensen thuis, later in de Van der Hoopstraat. Hij werd chauffeur bij het meubelproject voor vluchtelingen, later de kringloopwinkel onder de Nassaukerk. Hij was gastheer in de Schakel waar een ontbijt voor dak- en thuislozen werd opgezet. Hij zette een project op voor tweedehands kleding. “Ik had idealen, had veel tijd, en was energiek” vertelt Reza. Reza is blij met de koninklijke onderscheiding en trots, vooral voor zijn zoon en dochter die een goede opleiding hebben gevolgd en nu in Dublin en Amerika werken.

Heb je intussen alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen? vraag ik. Reza denkt even na en zegt: “Nou ja, ik hou van deze buurt, ik hou van jullie.”

Dat is wederzijds.

Jaap Buning

Het mirakel van de Schakel

We hebben er vijfendertig jaar op moeten wachten, maar zaterdag 22 april in de Nassaukerk, was het zover. Het eerste echte Kerk & Buurthuwelijk. Lisette Admiraal en Vitalii Nikitchenko zijn getrouwd.

Vitalii kwam in 2002 bij Kerk & Buurt, eerst in de Kringloopwinkel en vervolgens, tot halverwege 2016, als gastheer in de Schakel. Lisette was vrijwilliger in de Schakel. Daar hebben ze elkaar leren kennen, maar pas bij het Midzomernachtfestival (hoe toepasselijk!) in 2015 sloeg de vonk over.
Inmiddels wonen ze in Zuid Oost. Lisette werkt in het onderwijs en Vitalii in een grote bakkerij.
We wensen hen een lang en gelukkig leven.

Foto’s Patricia van der Does

Verkiezingsdebat in de Nassaukerk

Dinsdag 7 maart was er een verkiezingsdebat, georganiseerd door Kerk & Buurt en het Amsterdamse Straatpastoraat speciaal voor de bezoekers van deze twee instellingen.

Zes politici waren aanwezig: Don Ceder van de ChristenUnie, Vera Bergkamp van D66, Simion Blom van GroenLinks, Sadet Karabulut van de SP, Maarten Poorter van de PvdA en Rogier Havelaar van het CDA. De vertegenwoordiger van de Partij voor de dieren was ziek. Dat was jammer want uit een peiling onder dak-  en thuislozen bleek deze partij het hoogste te scoren. GroenLinks was een goede tweede gevolgd door de SP, PvdA, Jezus leeft, en nog wat partijen. De PVV scoorde opvallend laag.

Mooie uitspraken waren te horen van de dames en heren politici:

“Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting” (Simion),

“Ik geloof in onze kracht, jullie zijn nodig om samen te vechten voor een solidaire samenleving” (Sadet)

“Meer sociale huurwoningen” (Maarten)

“Goed dat we met elkaar in gesprek zijn” (Rogier)

“Niet iedereen past in een hokje, wel verdient iedereen een kans” (Vera)

“Armoede is een miljardenindustrie, helaas” (Don)

Maar het publiek, er waren veel  bezoekers van Kerk & Buurt en het straatpastoraat aanwezig, nam niet zomaar genoegen met mooie praatjes. Er ontstond een levendige en soms rumoerige discussie, die de politici monter aangingen.

Luc Tanja legde een aantal stellingen voor waarover werd gedebatteerd: onder andere over wonen en het legaliseren van weed. De bezoekers hadden daar duidelijk ook meningen over (“ik slaap liever buiten”, “wil je dat jouw kinderen blowen?”). Daarna was er een simpele lunch waar iedereen persoonlijk met de politici kon doorpraten. Dat gebeurde geanimeerd.

Het was een succes en de volgende verkiezingen (voor de gemeenteraad in 2018) wordt er weer zo’n debat georganiseerd.

Sint was weer in het land

Sint is weer onderweg naar Spanje. Maar niet voor een bezoekje te hebben gebracht aan de Filah en de Schakel. Maar hopen dat iedereen lief is geweest!

Buurman Duivenvoorden vertelt

Vrijdagavond 25 november  in de Nassaukerk. Een goed bezochte avond in de serie ‘Buren vertellen’. Eric Duivenvoorden sprak aan de hand van foto’s en filmpjes over de geschiedenis van het kraken in de Staatsliedenbuurt en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de buurt. Een aantal opmerkelijke punten (geen letterlijke citaten).

Tussen 1960 en 1985 verlieten vierhonderdduizend Amsterdammers de stad. Vaak richting Purmerend en Lelystad. Dat was bijna de helft van de bevolking. Daar kwamen hoogopgeleide jongeren en immigranten voor terug. Beide groepen zijn nog altijd flink vertegenwoordigd in de stad.

Met de leus ‘Iedereen is even urgent’ werd het kraken van distributiewoningen (huurwoningen die werden toegewezen door de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting) gerechtvaardigd. Op die  leus was wel het een en ander aan te merken, maar strategisch was het wel een slim motto.

“We vroegen geen toestemming, maar deden het gewoon zelf.” Zo ontstonden kraakcafé de Rioolrat, filmhuis Cavia, kinderopvang Peutertje Kraak, gereedschapsuitleen de Blauwe Duim, Zaal 100 en medisch centrum de Witte Jas. En niet te vergeten de Staatsliedengreep, een zeven dagen durend festival in de straten van de Staatsliedenbuurt. Sommige voorzieningen bestaan nog steeds.

In die tijd kwam het verzet tegen de ‘gevestigde orde’ overwegend van links, nu vaak van rechts. Toch zijn er wel degelijk parallellen.

Na de kraaktijd hebben overheid en anderen heel veel in de buurt geïnvesteerd. Moeilijk te zeggen of dat alleen de verdienste van de kraakbeweging is geweest, feit is dat de buurt er sinds de krakers de scepter zwaaiden flink op vooruit is gegaan.

Een geslaagde eerste editie van Buren Vertellen

Het was een indrukwekkende avond bij ‘Buren vertellen’. Op de eerste avond van deze serie vertelde buurtgenoot Joost Vermeulen over de historie van de burgeroorlog in Syrië. Natuurlijk was anderhalf uur veel te kort om alles uit te leggen. Maar het was zeer leerzaam.

Er was een mooie opkomst en we mochten een aantal nieuwe inschrijvingen voor de Lange Adem noteren, daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor.

Al met al een geslaagde avond en we kijken uit naar de volgende editie. Deze wordt gehouden op 24 november, dat kunt u alvast in de agenda zetten.