Beleid en Bestuur

Naam
Stichting Kerk & Buurt Westerpark Magdalena/Nassau

Contactgegevens
Kerk & Buurt Westerpark, Fred. Roeskestraat 90 A24, 1076 ED,  Amsterdam
e-mail: secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl
telefoon: Roel Knol, 06 13353229

Doelstelling
Het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers).

Bestuur
Kerk en Buurt Westerpark is een zelfstandige stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven leden, afkomstig uit kerk en buurt. Het bestuur bewaakt op afstand de gang van zaken in de projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën, de ondersteuning van vrijwilligers en de contacten met de kerken, de gemeente, het stadsdeel en andere instellingen. Het bestuur bestaat uit:
Roel Knol, voorzitter (06 13353229 of r.knol6@upcmail.nl).
Mareike Bremer, secretaris
Hans Snel, penningmeester
Jaap Buning, lid
Annelies Faber, lid
Dick Jansen, lid
Marcella Meijers, lid

Jaarverslag en werkplan

Elk jaar schrijft het bestuur van Kerk en Buurt een jaarverslag in de vorm van een Terugblik. Hieronder kunt u de laatste en zeer lezenswaardige Terugblik downloaden.

Terugblik 2016

Hieronder de terugblik van 2015

Terugblik 2015

Hieronder de terugblik van 2014

Terugblik 2014

Hieronder de terugblik van 2013

Terugblik 2013

Hieronder de Terugblik van 2012

Terugblik 2012

Hieronder de Terugblik van 2011

Terugblik 2011

In het jaarlijkse Werkplan legt het bestuur de grote lijn van haar werkzaamheden vast.

Werkplan 2017

Beloningsbeleid
De drie parttime werknemers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. Enkele vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima.

Financiën
Elk jaar wordt er naast de Terugblik ook een financieel jaarverslag opgesteld. Hier kunt u jaarverslag 2016 downloaden.

Financieel Jaarverslag 2016

Het fiscaal nummer van Kerk & Buurt is: 8134.34.725