Verkiezingsdebat in de Nassaukerk

Dinsdag 7 maart was er een verkiezingsdebat, georganiseerd door Kerk & Buurt en het Amsterdamse Straatpastoraat speciaal voor de bezoekers van deze twee instellingen.

Zes politici waren aanwezig: Don Ceder van de ChristenUnie, Vera Bergkamp van D66, Simion Blom van GroenLinks, Sadet Karabulut van de SP, Maarten Poorter van de PvdA en Rogier Havelaar van het CDA. De vertegenwoordiger van de Partij voor de dieren was ziek. Dat was jammer want uit een peiling onder dak-  en thuislozen bleek deze partij het hoogste te scoren. GroenLinks was een goede tweede gevolgd door de SP, PvdA, Jezus leeft, en nog wat partijen. De PVV scoorde opvallend laag.

Mooie uitspraken waren te horen van de dames en heren politici:

“Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting” (Simion),

“Ik geloof in onze kracht, jullie zijn nodig om samen te vechten voor een solidaire samenleving” (Sadet)

“Meer sociale huurwoningen” (Maarten)

“Goed dat we met elkaar in gesprek zijn” (Rogier)

“Niet iedereen past in een hokje, wel verdient iedereen een kans” (Vera)

“Armoede is een miljardenindustrie, helaas” (Don)

Maar het publiek, er waren veel  bezoekers van Kerk & Buurt en het straatpastoraat aanwezig, nam niet zomaar genoegen met mooie praatjes. Er ontstond een levendige en soms rumoerige discussie, die de politici monter aangingen.

Luc Tanja legde een aantal stellingen voor waarover werd gedebatteerd: onder andere over wonen en het legaliseren van weed. De bezoekers hadden daar duidelijk ook meningen over (“ik slaap liever buiten”, “wil je dat jouw kinderen blowen?”). Daarna was er een simpele lunch waar iedereen persoonlijk met de politici kon doorpraten. Dat gebeurde geanimeerd.

Het was een succes en de volgende verkiezingen (voor de gemeenteraad in 2018) wordt er weer zo’n debat georganiseerd.

Sint was weer in het land

Sint is weer onderweg naar Spanje. Maar niet voor een bezoekje te hebben gebracht aan de Filah en de Schakel. Maar hopen dat iedereen lief is geweest!

Buurman Duivenvoorden vertelt

Vrijdagavond 25 november  in de Nassaukerk. Een goed bezochte avond in de serie ‘Buren vertellen’. Eric Duivenvoorden sprak aan de hand van foto’s en filmpjes over de geschiedenis van het kraken in de Staatsliedenbuurt en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de buurt. Een aantal opmerkelijke punten (geen letterlijke citaten).

Tussen 1960 en 1985 verlieten vierhonderdduizend Amsterdammers de stad. Vaak richting Purmerend en Lelystad. Dat was bijna de helft van de bevolking. Daar kwamen hoogopgeleide jongeren en immigranten voor terug. Beide groepen zijn nog altijd flink vertegenwoordigd in de stad.

Met de leus ‘Iedereen is even urgent’ werd het kraken van distributiewoningen (huurwoningen die werden toegewezen door de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting) gerechtvaardigd. Op die  leus was wel het een en ander aan te merken, maar strategisch was het wel een slim motto.

“We vroegen geen toestemming, maar deden het gewoon zelf.” Zo ontstonden kraakcafé de Rioolrat, filmhuis Cavia, kinderopvang Peutertje Kraak, gereedschapsuitleen de Blauwe Duim, Zaal 100 en medisch centrum de Witte Jas. En niet te vergeten de Staatsliedengreep, een zeven dagen durend festival in de straten van de Staatsliedenbuurt. Sommige voorzieningen bestaan nog steeds.

In die tijd kwam het verzet tegen de ‘gevestigde orde’ overwegend van links, nu vaak van rechts. Toch zijn er wel degelijk parallellen.

Na de kraaktijd hebben overheid en anderen heel veel in de buurt geïnvesteerd. Moeilijk te zeggen of dat alleen de verdienste van de kraakbeweging is geweest, feit is dat de buurt er sinds de krakers de scepter zwaaiden flink op vooruit is gegaan.

Buren vertellen – Kraken en stadsvernieuwing

Nadat Joost Vermeulen over zijn ervaringen in Syrië heeft verteld, is het nu de beurt aan Eric Duivenvoorden om een goed verhaal te houden in de serie ‘buren vertellen’.

Vrijdag 25 november 20.00 uur in de Nassaukerk

Eric Duivenvoorden vertelt dan over Kraken en stadsvernieuwing

Over Eric Duivenvoorden
Als socioloog, kraker en buurtbewoner volgde Eric Duivenvoorden de ontwikkelingen in het krakersbolwerk, dat de Staatsliedenbuurt begin jaren tachtig was, van binnen uit. Nu, jaren later, kijkt hij daar graag op terug. Vooral vanuit de vraag wat de betekenis voor de stadsvernieuwing is geweest. Ook nu is er spanning op de woningmarkt in Amsterdam en zijn woningen niet beschikbaar voor degenen die het het hardst nodig hebben.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst ‘Buren vertellen’.

Als donateur van de Lange Adem heeft U gratis toegang.

N.B. in een eerder mail was sprake van 24 november. De bijeenkomst is dit keer op vrijdag 25 november!

Reserveren niet nodig, wel handig: mail “Kraken” naar info@dickjansen.nl

Welkom op de website van Kerk & Buurt Westerpark!

Featured

Kerk & Buurt wil een open gemeenschap zijn van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. Ons doel is het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang tussen mensen.

We zijn een vrijwilligersorganisatie met beperkte professionele ondersteuning. We organiseren verschillende projecten. Subsidies, donaties en deelnemersbijdragen maken het werk in financiële zin mogelijk. Indien je vrijwilliger wilt worden, klik dan hier.

Kerk & Buurt is ontstaan uit de Nassaukerk en de Magdalenaparochie. We onderhouden een goede band met de Nassaukerk.

Ieder jaar maken we een Werkplan voor het komende jaar en een Terugblik op het voorbije jaar. In 2012 is in opdracht van oud-vrijwilliger Rob van der Putten een film gemaakt over Kerk & Buurt door Patricia van der Does en Jeroen Baatenburg de Jong. Klik hier voor de link naar de film op YouTube: Film K&B.

Als je wilt reageren, stuur dan een mail naar secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl.

Een geslaagde eerste editie van Buren Vertellen

Het was een indrukwekkende avond bij ‘Buren vertellen’. Op de eerste avond van deze serie vertelde buurtgenoot Joost Vermeulen over de historie van de burgeroorlog in Syrië. Natuurlijk was anderhalf uur veel te kort om alles uit te leggen. Maar het was zeer leerzaam.

Er was een mooie opkomst en we mochten een aantal nieuwe inschrijvingen voor de Lange Adem noteren, daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor.

Al met al een geslaagde avond en we kijken uit naar de volgende editie. Deze wordt gehouden op 25 november, dat kunt u alvast in de agenda zetten.

 

29 september: Buren vertellen

Joost Vermeulen: waarom mensen vluchten uit Syrië

Op donderdag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur is de eerste van een reeks nieuwe bijeenkomsten onder de titel “Buren Vertellen” van De Lange Adem..
Buurtbewoner Joost Vermeulen vertelt over Syrië en de oorzaken van het geweld. Hij heeft in het Midden-Oost gewerkt en kent het land goed.
Dat er een oorlog woedt is bij velen bekend, maar niet iedereen is op de hoogte van de complexe geschiedenis van het land. Joost geeft er een lezing over die begint bij de Eerste Wereldoorlog.
Boeiend van begin tot eind en een must voor iedereen die een opvatting heeft over de situatie van de vluchtelingen.
De bijeenkomst vindt plaats in de Nassaukerk, de Wittenkade 111.

Entree: € 12,50. Voor donateurs van De Lange Adem* is de bijeenkomst gratis.

Donateur worden is heel simpel: de eerste keer betaal je bij entree 10,00 euro, laat je je email-adres achter en maak je vervolgens elk kwartaal een tientje over. Via de email houden we je op de hoogte van een volgende avond. Kom je één keer, dan betaal je € 12,50.
Reserveren hoeft niet, maar is wel fijn. Mail naar info@dickjansen.nl ovv “Joost”.

*De Lange Adem is een initiatief van Kerk & Buurt Westerpark
Bij Kerk&Buurt zijn mensen die om wat voor reden klem lopen in systemen welkom. Een plek waar niet naar papieren of indicaties wordt gevraagd. Die plekken moeten blijven bestaan. Om die reden zoeken we mensen die het werk van Kerk&Buurt voor langere tijd willen steunen. Met een wat langere adem dus. Dat geeft meer zekerheid.
Wie zich hieraan verbindt, krijgt er iets voor terug: vier keer per jaar een avond met een buurtbewoner met een boeiend verhaal of een onverwacht concert. Meer weten? Ga naar www.kerkenbuurtwesterpark.nl naar De Lange Adem en Giften.

Names de werkgroep de Lange Adem,
Dick Jansen
Bestuur Kerk&Buurt.

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn? Geef het door!