Buurtcantate op 1 oktober

19 September 2023

Zondag 1 oktober is er een buurtcantate over het thema:  een groene en duurzame buurt. Een middag waar iedereen tot bloei komt. Kinderen van de Westerparkschool hebben een rap gemaakt over het thema en tal van buurtinitiatieven op het gebied van groen en duurzaam presenteren zich.

Voor meer informatie zie buurtcantate